راهکار های عملی مشکلات یادگیری

چکیده کوتاه مطلب

راهکارهای عملی مشکلات یادگیری: حافظه دیداری - حساسیت شنیداری - دقت - حافظه شنیداری - نارسانویسی - وارونه نویسی و قرینه نویسی - توالی دیداری

راهکارهای عملی مشکلات یادگیری

حافظه دیداری

1- دو تصویر را انتخاب کرده و یک به یک به دانش آموز نشان می دهیم سپس مخفی کرده و می خواهیم آن تصویر را نام ببرد و به دفعات بعد از درست بودن تمرین قبلی تعداد تصاویر را اضافه می کنیم.

2- یک تصویر نسبتا مرکب ( چند تصویر در یک صفحه ) نشان می دهیم و از او می خواهیم اجزای آن را بخاطر داشته باشد بعد از 15 ثانیه با دقت نگاه کردن تصویر را مخفی کرده و می خواهیم که اجزای تصویر را نام ببرد و در صورت عدم توانایی تمرین قبلی را تکرار می کنیم.

3- تعدادی وسیله روی میز قرار داده سپس یکی از وسایل را به دور از دید کودک برداشته و می خواهیم ابتدا با دقت نگاه کند و نام آن وسیله را بگوید

4- مجموعه ی محدودی از وسایل در دسترس را به ترتیب مانند نمونه (لیوان ، مسواک ، قاشق ، مداد ، تراش) قرار داده و می خواهیم ابتدا با دقت نگاه کند سپس بعد از پوشاندن روی وسایل با پارچه از او می خواهیم آن ها را به ترتیب نام ببرد. تذکر: تعداد وسایل از کمترین (3 وسیله) تا بیشتر

5- بازی جابه جای وسیله در فضایی بزرگتر مانند اتاق که خارج از دید کودک اتفاق بیافتد و کودک نام آن وسیله را بگوید.

6- استفاده از کارت به ابعاد 7در10 تهیه کرده و واژه ی کلمات مشکل دار را روی آن نوشته و در معرض دید کودک قرار می گیرد و از او می خواهیم با دقت به همه ی واژه توجه کند سپس به دور از چشم کودک ابتدا یک کارت را برداشته و از او می خواهیم که آن واژه را بگوید و به همین ترتیب ادامه می دهیم در مرحله بعدی به جای یک کارت دو کارت برمی داریم …

7- استفاده از انواع بازی های مربوط به حافظه مثل پازل و دومینو

8- استفاده از کارت 7در10 و نوشتن کلمات اشتباه در املا یا کلمات جدید در درس جدید و قرار دادن آن جلوی چشم کودک و دیدن با دقت به مدت 15 ثانیه سپس پنهان کردن آن کارت نوشتن آن توسط کودک در هوا یا روی میز یا هر چیز دیگری و در صورت نوشتن اشتباه کلمه بازی با مدت زمان کمتر تکرار می شود. (بازی روزانه 10 تا 25 دقیقه)

9- کارت هایی به اندازه 7در5 که در هر کدام کلمات هم خانواده باشند (مانند خاص – خواص – مخصوص – اختصاص) تهیه کرده و داخل یک مقوای بزرگتر چسبانده و در معرض دید کودک نصب نماییم.

حساسیت شنیداری

1- می توان چند وسیله ی صداساز ساخت تا دانش آموز از آن استفاده کند

2- مانند تمرین اول می توان وسایلی ساخت که تولیدصدا کرده و کودک تفاوت صدا ها را مقایسه کند.

3- صدا های ضبط شده حیوانات را گوش کند و نام حیوان را بگوید.

4- صدا های برخورد اشیاء باهم و صدای خنده ، چکه آب ، باران و … را ضبط کرده و از او بخواهید با دقت گوش کرده تشخیص دهد و بیان کند.

5- ابتدا وسایلی چون نخود ، سنگ ، تیله ، چوب ، لوبیا ، برنج و … را هر کدام جلوی دید کودک داخل قوطی ریخته و به صدا در آورید سپس برای تشخیص صدای هر کدام خارج از دید کودک آن را داخل قوطی ریخته و از او می خواهیم بگوید صدای چیست؟

6- صدا های مختلفی را ضبط می کنیم و برای هر صدا تصویر مناسبی را تهیه می کنیم کودک با گوش دادن به صدا ها ، تصویر مناسب را انتخاب می کند.

7- از سخن گفتن بسیار بلند و بلند کردن صدای لوازم صوتی و تصویری در منزل خودداری کنند.

8- متن املا با تن صدای معمولی گفته شود.

9- از کتاب کلماتی را انتخاب می کنیم که کودک در شنیدن صدای اول یا آخر آن حساس نیست آنگاه این کلمات را با صدای شخصی ضبط کرده و از او می خواهیم گوش کند و صدای اول و آخر آن را تشخیص دهد.

دقت

تمام تمرینات این جدول می تواند برای پرورش دقت مفید باشد. اما موارد دیگری هم توصیه می شود.

1- اختلافات دو تصویر را پیدا کن. ابتدا از ساده سپس مرحله به مرحله تا مشکل انجام شود.

2- کارت هایی به اندازه ی 7در5 تهیه کرده روی آن کلمات ناقصی نوشته شود و از کودک بخواهید نقص کلمه را پیدا کند.

3- تصحیح کردن املای دیگران (پدر،مادر،…) توسط دانش آموز

حافظه شنیداری

1- سه کلمه برای کودک بیان کنید و از کودک بخواهید بعد از گفتن شما ، کلمات را بیان کند.

2- یک جمله برای کودک بگویید و از او بخواهید آن را تکرار کند. سپس دو جمله بگوییدو … (بهتر است برای شروع تمرینات از جملات کوتاه استفاده کنید.)

3- مانند تمرینات یک و دو انجام شود با این تفاوت که این بار کودک باید به ترتیب بازگو کند.

4- بازی کامل کردن جمله با توجه به این که هر بار یک کلمه به کلمه ی قبلی اضافه گردد.

5- همان بازی قبلی انجام شود با این تفاوت که هربار یک جمله به جملهی قبلی اضافه شود.

نارسانویسی

1- روان نویسی در اختیار دانش آموز قرار دهید تا خطوطی به دلخواه رسم کند.

2- یک وایت برد کوچک در اختیارش قرار دهید تا نقاشی یا خطوطی رسم کند.

3- به وضعیت نشستن کودک هنگام انجام تکالیف توجه شده و اصلاح نمایید.

4- دفتری که در آن می نویسد تقریبا راست باشد و با لبه ی پایین میز تحریر زاویه ای حدود 15 درجه را تشکیل دهد.

5- نحوه ی مداد دست گرفتن باید صحیح باشد

6- اگر انگشتان و عضلات کوچک و یزرگ دست ضعیف باشد یا از مداد های باریکتر استفاده شود ویا مداد خیلی کوتاه نباشد.

وارونه نویسی و قرینه نویسی

علاوه بر تمرینات نارسانویسی که باید انجام شود تمرینات مقابل انجام شود:

1- تن آگاهی: شناخت اندام های بدن

2- ساخت آدمک مقوایی که اندام های دست و پا با دکمه نصب شده باشد با حرکت دادن هر اندام عروسک کودک با دیدن آن اندام خود را حرکت دهد

3- دو نفر در مقابل هم قرار بگیرند به طوری که نفر اول دست راست خود را نشان دهد نفر مقابل هم دست راست خود را نشان دهد و …

4- انجام تمرینات فراستیک

توالی دیداری

1- نمایش چند شیء و نام بردن آن ها به ترتیبی که دیده شده.

2- اجرای چند ورزش حرکتی . اجرای آن توسط دانش آموز به ترتیب انجام شده.

3- یک کارت که چند حرف روی آن نوشته شده به دانش آموز نشان می دهیم سپس کارت را مخفی می کنیم و از او می خواهیم حروفی را که دیده بود به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد.

4- یک کارت که سه واژه روی آن نوشته شده به دانش آموز نشان می دهیم سپس کارت را مخفی کرده و از او می خواهیم حروفی را که دیده بود را به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد. ( در مراحل بعدی می توان تعداد واژه ها را افزایش داد)

5- رسم یک جدول از حروف الفبا در کف اتاق یا مدرسه. پرش و توقف توسط دانش آموز روی حروف و سپس از دانش آموز دارای اختلال می خواهیم جروفی را که بر روی آن ها ایستاده است را به ترتیب نام ببرد.

آموزشی

آموزشی مربوط به آموزگار کلاس می باشد که می تواند با مراجعه به روش تدریس رفع مشکل نماید.

ads
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید...
لینک کوتاه نوشته
0